ಅತಿ ಉದ್ದದ ‘ಅಟಲ್ ಟನಲ್’ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ..!

ಶಿಮ್ಲಾ(ಅ.02) ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮನಾಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಹ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ…